Greenport Venlo is één van de sterke economische regio’s in Limburg en tevens van nationaal belang. Dit unieke gebied bestaat uit werklandschappen (bedrijventerrein en natuur) en een campus en wordt ontwikkeld en beheerd door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Alles over Greenport Venlo

“Nu we als één ontwikkelbedrijf kunnen optreden, kunnen we nog voortvarender de kansen die de Greenport Venlo biedt ontwikkelen en omzetten in werkgelegenheid en kennisontwikkeling.”

Ruud van Heugten, directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo