Vastgoed: Villa Flora

Onderzoek en innovatie

Villa Flora is een state-of-the-art onderzoeks- en innovatiecentrum. De regio Venlo heeft met Villa Flora een belangrijk expertisecentrum op het gebied van duurzame ontwikkelingen en maakt nu deel uit van de Brightlands Campus.

LEES HIER DE VISIE VAN ARCHITECT JÓN KRISTIONSSON OP HET GEBOUW.

Villa Flora

Een uniek gebouw

Villa Flora is een uniek gebouw dat tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Venlo in 2012 een belangrijke trekpleister vormde. Het innovatieve gebouw doet denken aan een tuinbouwkas en bestaat voor een groot gedeelte uit glas. Villa Flora is zo gebouwd dat het optimaal gebruik maakt van zonne-energie. De groene omgeving rondom Villa Flora zorgt voor een mooi uitzicht en de ligging aan de A73 zorgt voor een uitstekende verbinding. 

Onderdeel van Brightland Campus Greenport Venlo 

Evenals de Innovatoren vormt Villa Flora een belangrijk onderdeel van de Brightland Campus Greenport Venlo. Binnen deze campus werken vernieuwers uit het MKB, start ups, wetenschappers en studenten samen aan innovaties op het gebied van gezonde voeding. 

“De regio Venlo heeft met Villa Flora een belangrijk expertisecentrum op het gebied van duurzame ontwikkelingen”

Contact

Tel. +31 (0)77 396 83 80
E-mail: servicepunt@greenportvenlo.nl
Sint Jansweg 20
5928 RC, Venlo

Greenportlane

  Neem contact met ons op voor meer informatie