Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

De missie van het Ontwikkelbedrijf is het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen in Greenport Venlo, door het bieden van vestigingsmogelijkheden in een aantrekkelijk ingericht en duurzaam functionerend gebied.

Duurzame ontwikkeling

Het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo richt zich met name op bedrijven in de sectoren agro, voeding, handel en logistiek. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven zich succesvol gevestigd in het gebied. Er is in Greenport Venlo echter nog voldoende ruimte om verder te groeien.

Het Ontwikkelbedrijf heeft een internationale oriëntatie mede omdat de regio Venlo-Venray de status van europese logistieke hotspot heeft. Verder wordt gestreefd naar Green Business dat wil onder meer zeggen duurzaam bouwen en groene energie opwekken door toepassing van zonnedaken, geothermie en de aanleg van een windpark.

Greenport Venlo


  Neem contact met ons op voor meer informatie