Trade Port Noord

Trade Port Noord is 400 hectare groot en door zijn opzet en ligging een uitstekende en inmiddels ook bewezen vestigingslocatie voor logistiek dienstverleners.

Gevestigde bedrijven

Al 17 bedrijven kozen voor vestiging op Trade Port Noord. Voor meer informatie klik op een logo in de slide hieronder. 

Een unieke vestigingslocatie

Trade Port Noord is een strategische Triple A locatie met uitstekende vestigingscriteria als basis. Het gebied is 400 hectare groot en geeft ondernemers in de sectoren logistiek, agrofood en maakindustrie de ruimte voor grootschalige bedrijvigheid. Op het bedrijventerrein zijn kavels tot circa dertig hectare beschikbaar die flexibel in te vullen zijn. Bent u benieuwd welke kavels nog vrij zijn? Neem dan contact met ons op!

 

Trade Port Noord Greenport Venlo (juni 2019) (15)-min

Europese logistieke hotspot

Trade Port Noord is al jaren de Nederlandse én Europese hotspot voor vele logistieke dienstverleners. De uitstekende bereikbaarheid en transportmogelijkheden bieden zowel aan reeds gevestigde bedrijven als aan nieuwkomers uitstekende vervoersoplossingen naar de mainports en naar het achterland. Logistieke ondernemingen die zich tot nu toe vestigden zijn onder meer actief in:

  • Fashion & life style

  • E-commerce

  • Elektronica & spare parts

  • Medische technologische producten en diensten

  • ICT

Binnen Trade Port Noord bieden we de ruimte aan nieuwe ideeën en denken we graag mee om nóg beter op de markt in te spelen. We zoeken bij de invulling van de kavels naar een match van bedrijven die elkaar op economisch en logistiek vlak versterken. 


Multimodale bereikbaarheid

Trade Port Noord is gelegen tussen de mainports Rotterdam, Antwerpen en Schiphol en het Europese achterland en kenmerkt zich door zijn uitstekende bereikbaarheid. Zowel via de weg, water, rail en lucht kent het gebied uitstekende verbindingen.

In 2020 is gestart met de bouw van de grootste binnenlandse railterminal die een directe aansluiting heeft op het gebied Trade Port Noord in Venlo. Zo ontstaat een betere verbinding met de haven Rotterdam en naar het Verre Oosten door de verbinding met de Nieuwe Zijderoute. Een ontwikkeling waarmee Trade Port Noord zich nog verder op de kaart zet. 

GreeportVenloDaytime4 21Maart

JobCenter: op zoek naar de juiste medewerkers

Naast een goede vestigingslocatie, zijn medewerkers ook bepalend voor het succes van een organisatie. Wij ondersteunen u graag om een goede basis te leggen voor een succesvolle onderneming en helpen u via JobCenter Greenport Venlo om uitstekende arbeidskrachten te vinden.

Het JobCenter Greenport Venlo biedt vele voordelen:

  • Eén partner voor uw totale personeelsvraag;
  • Toegang tot het totale arbeidspotentieel in de regio;
  • Adequate selectie op basis van kennis, ervaring en gedrag;
  • Snelle en soepele invulling van uw vacatures;
  • Effectieve invulling van MVO.

Meer informatie vindt u op WSP Noord-Limburg

Parkmanagement en camerabewaking

Binnen Trade Port Noord is het parkmanagement op een professionele manier georganiseerd. Het parkmanagement zorgt voor het beheer van het terrein, dat is gericht op het behoud van de kwaliteit voor de lange termijn.

Intergarde draagt met collectieve camerabewaking bij aan de veiligheid op het bedrijventerrein. Meer informatie hierover vindt u op Veilig Venlo.

Samen met de gevestigde bedrijven zorgen we ervoor dat de vastgoedwaarde behouden blijft en dat er een prettige werkomgeving is.

“Samen met de gevestigde bedrijven zorgen we ervoor dat de vastgoedwaarde behouden blijft”


Contact

Bent u benieuwd wat de logistieke hotspot Trade Port Noord u te bieden heeft? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Christian Heerings

E: c.heerings@greenportvenlo.nl
T: + 31 77 850 34 51
M: + 31 6 110 240 85

Greenp Christian Heerings 4

 

 

 

  Neem contact met ons op voor meer informatie