Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.greenportvenlo.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Gebruik van informatie

Greenport Venlo streeft ernaar om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden en werkt de website regelmatig bij. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Greenport Venlo niet in voor de volledigheid of juistheid van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Greenport Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Greenport Venlo daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, behoudens de regels van dwingend recht.

Andere partijen

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Greenport Venlo is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van die websites. Greenport Venlo aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

Greenport Venlo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de website of deze disclaimer. Greenport Venlo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen die voortvloeien uit deze wijzigingen.

Nederlands recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.