Bas Perebooms

Bas Perebooms is projectmanager bij Heijmans Infra, onderdeel van Koninklijke Heijmans NV, en sinds 2015 betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo. In opdracht van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is Heijmans verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte in Greenport Venlo. Infrastructuur, grondwallen en centrale harten; Bas heeft het allemaal al eens voorbij zien komen tijdens de lange samenwerking. Daardoor hebben Bas en zijn team inmiddels ontzettend veel kennis over het gebied opgedaan. Hij vertelt er graag meer over.

"In Greenport Venlo doen we alles andersom."

Als bouwbedrijf met alle expertises in huis, is Heijmans van A tot Z betrokken bij de vele ontwikkelingen in Greenport. Het maakt het werk van Bas als projectmanager uitdagend en veelzijdig. “Zo verzorgen we bijvoorbeeld ook een deel van de ontwerpen – het technische deel,” vertelt hij enthousiast. “Het Ontwikkelbedrijf zorgt eerst met de landschapsarchitect voor een schetsontwerp, waarna wij het technisch uitwerken. Gedurende dit traject hebben we continue oog voor de maakbaarheid, hierin trekken we gezamenlijk op. Als dat stadium doorlopen is, gaan we realiseren.” 

De werkwijze in het gebied is anders dan bij andere projecten waar Heijmans bij betrokken is. “In Greenport gaan we eigenlijk omgedraaid te werk,” vervolgt Bas. “Waar je bij andere gebiedsontwikkelingen eerst de openbare ruimte en percelen realiseert voordat je ze verkoopt, doen we dat in Greenport net andersom. Het Ontwikkelbedrijf bekijkt aan de hand van de wensen van de klant welk perceel het meest geschikt is. Daarna kijken we hoe we de openbare ruimte het beste kunnen aansluiten.” 

Een uniek ontwerp
In Greenport Venlo hebben we het niet over doorsnee bedrijventerreinen. De gebieden die Heijmans mee ontwikkelde, zijn onderverdeeld in  klavers met elk een eigen karakter. Binnen de klavers concentreert de bebouwing zich rond groene en waterrijke ‘centrale harten’,  iets wat uniek is. “Op andere bedrijventerreinen zie je dat de wegenstructuur om de bedrijfsgebouwen heen wordt gelegd,” legt Bas uit. “Hier is dat anders. De Greenportlane loopt als een ontsluitingsweg door het gebied heen. De klavers zijn alleen via de Greenportlane centraal toegankelijk, waardoor er relatief weinig verharding nodig is én er geen vrachtverkeer dat op de bedrijventerreinen moet zijn door de woonkernen hoeft te rijden. Daardoor is het ook mogelijk om de openbare ruimte aan de voorzijdes van de bedrijven als hoogwaardig verblijfsgebied in te richten.” In elk verblijfsgebied komt het eigen karakter van het klaver terug, vervolgt Bas: “Zo wordt in het ene klaver heide teruggebracht, maar zien we in het andere klaver weer veel dennenbomen, schanskorven, of waterpartijen. In klaver 5 lieten we elementen van de oude hoeve Rust Roest, die vroeger in het gebied stond, terugkomen in een kunstwerk en hebben we een oude bomenstructuur behouden.”

Fietsonderdoorgang Greenportlane
Klaver 5 is niet de enige ontwikkeling waar Bas met grote tevredenheid op terugkijkt. “De fietsonderdoorgang van de Greenportlane vind ik qua technisch en architectonisch resultaat meer dan goed geslaagd,” vertelt hij opgewekt. “Tijdens de ontwikkeling van dit gebied werd duidelijk dat veel medewerkers met de fiets naar hun werk komen. Daarnaast maken recreanten graag gebruik van de fietsstructuur van Greenport. 

Een fietstunnel onder de Greenportlane ter plaatse van de voormalige Dorperdijk werd noodzakelijk. Met het Ontwikkelbedrijf hebben we daarom een plan uitgewerkt en vervolgens is in samenwerking met meerdere adviesbureaus de locatie bepaald. De architect liet de onderdoorgang qua vormgeving aansluiten op de reeds gerealiseerde bruggen over de Greenportlane. Deze ideeën hebben we vertaald in een technisch ontwerp.” De Greenportlane lag er inmiddels al en wordt dagelijks veel gebruikt. Heijmans bedacht een manier om met zo min mogelijk hinder de tunnel te realiseren. Bas vertelt: “We hebben een gedeelte van de onderdoorgang naast de Greenportlane gebouwd. Heijmans Span- en Verplaatsingstechniek heeft dit gedeelte daarna tijdens een korte afsluiting van de Greenportlane ingeschoven; een specialisme dat best wel uniek is in Nederland. Daar ben ik erg trots op. In mijn werk ben ik normaal gesproken gewend om lang van tevoren te weten hoe iets eruit komt te zien, maar in Greenport is het plaatje dynamisch. Dat maakt het leuk en uitdagend.”

Samenwerking
Hoe mooi het eindresultaat ook is, Bas is vooral tevreden over de manier van samenwerken. “Qua techniek kunnen we bij Heijmans bijna alles wel maken. Maar net zo belangrijk is hoe je samen tot het eindresultaat komt.” Die samenwerking is anders dan gebruikelijk in de bouw. Alhoewel dit geleidelijk aan het veranderen is in de branche, ziet Bas. Hij vertelt: “Van oudsher had je veel contracten waarbij je een kant en klare opdracht kreeg en die precies uitwerkte. Hier doen we het anders en gaan we echt samen kijken hoe we via de samenwerking de meeste waarde kunnen toevoegen. In het begin was dat soms wennen, maar door de tijd heen zijn we veel efficiënter gaan werken. We trekken samen op en vullen elkaar aan; op die manier zijn we echt samenwerkingspartners. Het zorgt ervoor dat we op dit moment met een heel klein team eigenlijk een enorm project draaien. Daar geniet ik misschien nog wel het meeste van!”

Ervaring
Ook de jarenlange ervaring blijkt zeer waardevol binnen dit project. “We zetten veel op papier, maar er zit stiekem ook veel tussen de oren,” besluit Bas. “Je merkt dat je elkaar en het gebied beter leert kennen en dat heeft echt meerwaarde. Ook voor de collega’s die buiten werken. Eén van hen is begonnen in 2015 en gaat dit jaar met pensioen. Hij is bij elke stap van dit project betrokken geweest. Dat vind ik super mooi om te zien. Ik kijk uit naar alles wat het Ontwikkelbedrijf en Heijmans nog samen gaan realiseren.”