Jan Schrage

Jan Schrage is imker en voorzitter van Imkervereniging Horst en omgeving. Hij woont in Melderslo en heeft 25 bijenvolken. Een aantal van deze bijenvolken houdt Jan op de Brightlands Campus (voormalige Floriadeterrein). Maar hoe belangrijk zijn bijen nu eigenlijk? En wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat ze niet uitsterven. Jan vertelt ons er alles over. 

"Bijen zorgen voor groenten en fruit"

Passie voor bijen
Of Jan altijd een passie voor bijen en het werk als imker had? “Nee, nooit iets mee gehad. Tot een moment dat een collega met bijen begon. Ik had er de ruimte voor en dus nam ik mijn eerste bijenvolk. Dat ging al heel snel mis omdat ik helemaal geen verstand had van Imkeren. Toen heb ik een cursus gevolgd en zo begon het imkervirus te werken. Later hoorde ik dat mijn opa vroeger ook een paar bijenvolken had. Dat is wel bijzonder. Ze zeggen altijd: als je er eenmaal mee in aanraking komt, laat het je nooit meer los. Het is fascinerend wat die beestjes doen”, aldus Jan.

Vereniging
We ontmoeten Jan in ’t Zoemhukske, het praktijkcentrum voor de bijenteelt en het verenigingshuis van de Imkervereniging Horst e.o. De imkervereniging werd in 1915 opgericht. “Hier organiseren we cursussen voor beginners en gevorderden. We organiseren bestuivingscursussen voor imkers en we geven voorlichting over de verschillende bloemen en planten die goed zijn voor de bij.” Jan laat ons de grote tuin rondom het verenigingsgebouw zien. Hier kunnen bezoekers inspiratie op doen voor hun eigen tuin. “Ook zien we steeds vaker organisaties als Landschap Horst aan de Maas en de gemeente hier cursussen organiseren in een natuurlijke omgeving. Zo kunnen wij ons mooie gebouw in stand houden”, zegt Jan. 

Bijen zorgen voor ons voedsel
Dit jaar hoopt de vereniging weer twaalf Imkers op te leiden. Daarnaast werkt de vereniging samen met Stichting Landschap Horst aan de Maas om stukken grond in de gemeente in te zaaien. Jaarlijks wordt er 40 tot 60 hectare grond ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit doen we om het voedselaanbod te vergroten en de diversiteit te verbeteren voor een grotere en meer diverse populatie (wilde) bijen en andere insecten.

Bijen zijn belangrijk. Zo belangrijk dat als er geen bijen meer zijn, dat grote gevolgen zou hebben voor onze voedselvoorziening. “Dan worden de schappen in de supermarkt wel heel erg leeg. Veel groente en fruit komt alleen maar tot stand omdat een zaadje bestoven wordt door bijen zodat er een plantje op gekweekt kan worden. Het zou dus grote gevolgen hebben als bijen uitsterven. Maar veel mensen weten dit niet. Daarom geven we hier voorlichting. We ontvangen veel groepen, waaronder scholieren, om de kennis over de bijen en de bloemen zo breed mogelijk te verspreiden.


Samenwerking Greenport Venlo
“Biodiversiteit is ontzettend belangrijk in dit verhaal. In de Peel zie je bijvoorbeeld alleen maar gras, mais, aardappelen en bieten. Er staat geen bloem. Voor bijen zijn die bloemen juist zo belangrijk. Wij proberen dat weer in evenwicht te brengen. Dat gaat met horten en stoten. Je ziet nu dat bijvoorbeeld de bermen weer mooi bloeien met veel verschillende bloemen, dat deden ze vijf jaar geleden niet. Dat is het resultaat van een vernieuwd bermbeheer waarin we de gemeente hebben geadviseerd. Dat een partij zoals het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo hier ook heel actief mee bezig is, kunnen wij alleen maar toejuichen”, zegt Jan.

De connectie met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo legde Jan tijdens de Floriade in 2012. Tijdens het evenement was hij zes maanden lang de beheerder van het bijenpaviljoen. “Ik kreeg van het ontwikkelbedrijf de mogelijkheid om bijenvolken in het gebied te houden. Ik ben er vaak te vinden en zie de ontwikkeling dan ook van dichtbij. Het gaat niet alleen maar om nieuwe en meer grote bedrijven, er is daarnaast veel ruimte voor nieuwe natuur. We kunnen het samen zo mooi maken, daar moet je soms discussies over voeren, maar samen kom je dan wel écht verder.”