Marcel Bos

Zeg je Greenport, dan zeg je bedrijvigheid. Maar ook duurzaamheid, innovatie, én natuur. Al die natuur blijft niet zomaar netjes. Een deel hiervan wordt bijgehouden door NLG Buitenkansen. Duurzaamheid, groei en ontwikkeling zit in hun DNA. De samenwerking blijkt een gouden combinatie. 

"Je hebt niet direct het gevoel dat je op een bedrijventerrein fietst."

Wij spraken projectleider Marcel Bos over het bedrijf, onze samenwerking en over de manier waarop hij het gebied door de jaren heen zag veranderen. Marcel: “We vroegen ons samen af: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de natuur hier maximaal tot haar recht komt?"

Bloei voor mens en omgeving
“Heb je even de tijd?” Lacht Marcel, als we hem vragen om in een notendop de geschiedenis van NLG Buitenkansen te vertellen. Het is direct duidelijk dat dit geen regulier hoveniersbedrijf is. Het begon ooit als Noord Limburgs Groen, een samenwerkingsverband van drie regionale hoveniersbedrijven voor de aanleg van de Floriade. Onder de naam NLG Buitenkansen groeide het uit tot een zelfstandig bedrijf met 45 werknemers. De wijze van aanpak bij NLG Buitenkansen is anders dan bij reguliere hoveniersbedrijven. “We werken in ploegen met één voorman die is opgeleid tot vakman in het groen, de ‘sociaal hovenier’,” legt Marcel uit. “Hieraan koppelen wij twee 'assistent hoveniers’. Het is ons doel om het beste uit de medemens te halen. Het middel dat we daarvoor gebruiken is het groen, waarin we zowel de aanleg als het onderhoud verzorgen.”

NLG Buitenkansen vindt het dan ook belangrijk haar medewerkers kansen te bieden. “Het leren en ontwikkelen zit in ons DNA. Wij kijken naar ieders unieke talent en helpen hen dit verder te ontwikkelen. Ook buiten de organisatie zijn we hierin actief. Zo geven we praktijkles op het speciaal onderwijs en bieden we diverse stage- en ontwikkelmogelijkheden aan.”

Duurzame groenaanleg
Leren en ontwikkelen zit niet alleen in het DNA van NLG Buitenkansen, maar ook in dat van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De twee partijen werken dan ook al acht jaar samen. “Na de Floriade werd de omgeving rondom het terrein opnieuw ingericht,” vertelt Marcel. “Er kwamen bedrijven en het Ontwikkelbedrijf koos ervoor om behalve bedrijventerreinen, ook 400 hectare nieuw groen aan te leggen of bestaand groen te verbeteren. Het gebied kreeg een nieuwe bestemming, namelijk natuur-/recreatiegebied.”

 

Een opdracht die NLG Buitenkansen met beide handen aanpakte. Marcel vertelt: “We vroegen ons samen af: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de natuur hier maximaal tot haar recht komt? We legden dassenzones, bloemenwallen en toekomstige bosgebieden aan.” Al snel bleek dat de ‘traditionele’ manier van aanplanten – een gat graven en poten – niet voldoende paste bij de duurzaamheidsvisie van Greenport. “We wilden de beplanting zo duurzaam mogelijk maken. Je kijkt eerst naar de grond, die moet goed zijn. Dan heeft de aanleg meer slagingspercentage. Daarin investeren, betekent kostenbesparing op de lange termijn.”

Ook de bewateringstechniek is herzien: “We gebruiken nu speciale korrels die vocht vasthouden, zodat er een gezonde vochthuishouding is. We plaatsten in het hele gebied op verschillende dieptes sensoren, zodat we kunnen meten hoe vochtig de grond is. Op die manier kunnen we gericht watergeven. Hierdoor besparen we kosten en wordt er geen tijd en water verspild.”

Een omgeving in verandering
De werkzaamheden van de hoveniers op Greenport veranderen voortdurend, want ook het gebied verandert. “Alles blijft in beweging, dus onze werkzaamheden blijven veranderen,” vertelt Marcel. “Het is ook niet zo dat wij onze diensten uitlenen en aan het eind van de dag weer naar huis gaan. We werken samen, mogen onze eigen ideeën inbrengen en sparren samen om zo tot het einddoel te komen.”

Als ‘groenman’ kan Marcel ontzettend genieten van het gebied zoals het er nu bij ligt: “Achter de groenaanleg in Greenport Venlo zit een hele gedachtegang. Zo zijn er verschillende ecologische verbindingszones aangelegd, met daarin bos, heide en grasland. De fietsroute die vorig jaar is aangelegd, loopt door het prachtige groen en verbindt al deze gebieden. Als je er fietst, heb je niet direct het gevoel dat je op een bedrijventerrein fietst. Er is ook ruimte voor de dieren. De das kan zich veilig door het gebied bewegen, in het broedseizoen zie je ganzen én schapen zorgen voor het onderhoud. Midden in het groeiseizoen staan de wallen vol bloemen. Ik vind het prachtig dat wij hier onderdeel van mogen uitmaken.”