Peter Pasmans

Peter Pasmans is voorzitter van Samenstroom, een initiatief van en voor inwoners uit Belfeld, Steyl, Tegelen, Venlo, Blerick, Arcen, Lomm en Velden. Peter: “Wij zijn maatschappelijk gericht en koppelen dat aan duurzaamheid, met name duurzame energie en de energietransitie”. 

Samenstroom geeft energie aan de burgers

Wij willen duurzame energie dichterbij brengen en lokaal maken. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk mensen; met en voor jou, je buurt, je wijk. De wind waait voor ons allemaal, de zon schijnt voor ons allemaal; laten we er dan ook allemaal van profiteren! Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en uitbreiding van duurzame energiebronnen zoals de zon, de wind en het water. Dat doen wij lokaal.

De slogan ‘geef de energie aan de burgers’ is voor ons een belangrijke drijfveer. Zo doen wij ons uiterste best om invloed en profijt van lokale duurzame energie aan de inwoners uit de regio te laten toekomen. Daar waar het hoort. Dit doen we onder andere via obligaties of inwoner-aandelen in regionale zonne- en/of windparken.

In 2022 brengen we dat in praktijk bij het Windpark Greenport Venlo. Hiertoe vindt een omvangrijke uitgifte van obligaties plaats door WGV Holding BV. Omwonenden, inwoners van omliggende gemeenten en mensen met een kleine beurs komen als eersten in aanmerking als het gaat om het verwerven van obligaties in de windturbines. Dat is mogelijk wanneer zij lid zijn energiecoöperatie Samenstroom. 

Daarnaast organiseert Samenstroom samen met de bewoners van de omliggende gemeenschappen de verdeling en besteding van het leefbaarheidsfonds. 

Samenstroom wil er samen met de omwonenden voor zorgen dat er ook voor de volgende generaties een gezonde en vitale leefomgeving is en nu al investeren in een groene toekomst! Het leefbaarheidsfonds van vijf ton wordt besteed in de zes buurtschappen rondom Greenport Venlo, namelijk Heierhoeve, Zeesweg e.o., Grubbenvorsterweg-Sevenumseweg, Californië, Boekend en Klingerberg.  

Leer ons kennen door onze website (samen-stroom.nl ) te bekijken of neem rechtstreeks contact met mij op (06 29381652)

Doe met ons mee!