Ruud van Heugten

Directeur van 2016 t/m 2023
Ik vond het belangrijk om maximaal in te zetten op duurzaamheid in Greenport Venlo, omdat we daarmee bedrijven en werknemers gezonde en prettige werklocaties konden aanbieden in een mooie én duurzaam ingerichte omgeving. Daarom is veel ruimte voor flora en fauna, het aanleggen van nieuwe natuur en de landschappelijk inpassing van bedrijven in het landschap een speerpunt. En die groene inrichting van het gebied biedt ook recreatiemogelijkheden voor mensen die in de regio wonen. 

"Het gebied is één grote, groene energiecentrale."

Met de vele aangelegde fietspaden worden werknemers uit de regio gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen. Het ecoduct en de fietsbrug zorgen ervoor dat ze veilig de Greenportlane kunnen oversteken. Vrijwel alle bedrijven zijn aangesloten op dit fietspaden netwerk. Waarom dan nog in de auto stappen wanneer je ook op een milieuvriendelijke manier naar het werk kunt reizen? Gelukkig zie je dat veel werknemers en recreanten van deze fietspaden gebruik maken.  

Eén grote energiecentrale

Wat een enorme positieve invloed heeft, maar nauwelijks zichtbaar is, is het feit dat het gebied één grote groene energiecentrale is. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Alle bedrijven in het gebied bouwen verplicht gasloos en daken en technische installaties moeten geschikt zijn voor zonnedaken.

Wist je dat er eind 2022 bijna 104 hectare aan zonnepanelen op de daken van bedrijven in Greenport Venlo ligt? Natuurlijk gebruiken deze bedrijven een deel van deze energie zelf, maar de restcapaciteit wordt terug geleverd aan het net en is genoeg om bijvoorbeeld alle 18.240 huishoudens in de gemeente Horst aan de Maas van groene energie te voorzien.

Bovendien zijn zonnedaken een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Vanaf 2023 levert het Windpark Greenport Venlo voor nog eens 30.000 huishoudens groene stroom. Om verder het milieu te ontlasten, zijn er de rail- en waterterminals in en rond het gebied. De aan- en afvoer per trein en schip zorgt zo voor minder co2 uitstoot. En voor de korte afstand is meer inzet van elektrische vrachtauto’s mogelijk.

Kortom: een duurzame gebiedsontwikkeling is als een puzzel met veel stukjes die nu al, maar ook voor de toekomst, een duurzaam eindplaatje oplevert.