Greenport Venlo: Landschapsplan en Parc Zaarderheiken

Bij het ontwikkelen van het gebied Greenport Venlo wordt veel aandacht besteed aan de landschappelijke waarde en de natuurontwikkeling van het gebied. Een aantal hoofdlijnen van het bestaande landschap worden behouden en waar mogelijk versterkt. Hiertoe is een uitgebreid landschapsplan ontwikkeld. Bekijk de pdf van het landschapsplan: 

Faunatoren

Een manier om rekening te houden met aanwezige natuurwaarde is de bouw van een faunatoren voor vleermuizen en huismussen. De vleermuizen en huismussen zijn door het verdwijnen van oude boerderijen gedwongen hun woonplaats te verlaten. Met de aanleg van de faunatoren zijn de vleermuizen en huismussen verzekerd van een nieuwe verblijfplaats.

Vleermuizen toren

Dassentunnels

Dat de das zijn leefgebied ondanks de vele ontwikkelingen in het gebied kan behouden, blijkt uit de aanleg van dassenroutes. Deze routes zorgen ervoor dat de das zich veilig in het gebied kan bewegen. Daarnaast wordt het leefgebied van de das beschermd door hagen.

Uilenkasten

In het gebied komen ook verschillende uilensoorten voor. Oude boerderijen verdwijnen en er om er toch voor te zorgen dat de uilen een goed onderkomen behouden, is er een gebied ingericht met uilenkasten.

Groenontwikkeling

Grondwallen

Om de bedrijven en geparkeerde vrachtwagens in te passen in het landschap worden er grondwallen rondom de bedrijven aangelegd. Hiermee blijft de grond, die is uitgegraven voor de bouw van de bedrijven, in het gebied. Goed voor het ecosysteem. Onderhoud van de grondwallen gebeurt onder andere door grazende schapen.

  Neem contact met ons op voor meer informatie