Leefgebieden

Bij de ontwikkeling van Greenport Venlo houden we rekening met de aanwezige natuurwaarden en leefgebieden van dieren. 

Faunatoren

Een manier om rekening te houden met aanwezige natuurwaarde is de bouw van een faunatoren voor vleermuizen en huismussen. De vleermuizen en huismussen zijn door het verdwijnen van oude boerderijen gedwongen hun woonplaats te verlaten. Met de aanleg van de faunatoren zijn de vleermuizen en huismussen verzekerd van een nieuwe verblijfplaats.

Vleermuizen toren

Dassentunnels

Dat de das zijn leefgebied ondanks de vele ontwikkelingen in het gebied kan behouden, blijkt uit de aanleg van dassenroutes. Deze routes zorgen ervoor dat de das zich veilig in het gebied kan bewegen. Daarnaast wordt het leefgebied van de das beschermd door hagen

Uilenkasten

In het gebied komen ook verschillende uilensoorten voor. Oude boerderijen verdwijnen en er om er toch voor te zorgen dat de uilen een goed onderkomen behouden, is er een gebied ingericht met uilenkasten.