Leefgebieden

Bij de ontwikkeling van Greenport Venlo houden we rekening met de aanwezige natuur- en leefgebieden van dieren. En we zien nu dat niet alleen de dieren die al in het gebied leefden weer een plek hebben gevonden. Ook nieuwe diersoorten hebben het water en groen ontdekt. 

Variatie trekt veel dieren aan

Bjorn Alards is vogelaar. Een fanatieke vogelaar. Minimaal één keer per week trekt hij erop uit om nieuwe of zeldzame soorten te ontdekken in de natuur. Als Horstenaar komt hij regelmatig in Greenport Venlo om van de natuur te genieten en vogels te bekijken. “De variatie in planten en water trekt veel dieren aan.” Hij houdt lijstjes bij van vogels die hij tegenkomt en als het kan neemt hij ook foto’s. Zo ontdekte hij in Limburg de monniksgier, een vogel die in Europa met name in Spanje voorkomt. Het gebied waar Bjorn op zoek gaat naar vogels beperkt zich niet alleen tot Nederland. Zo trok hij al onder meer naar Georgië en Israël. Maar dat wil niet zeggen dat hij is uitgekeken op zij eigen regio. Integendeel zelfs, want het Greenport gebied trekt hem nog steeds. “De laatste jaren is hier natuurlijk veel veranderd. Maar als ik het vergelijk met andere gebieden waar grote bedrijven gevestigd zijn, hebben ze het hier goed gedaan. In Greenport Venlo zijn voor vogels bijvoorbeeld broedmogelijkheden op de daken van bedrijven en hebben ze door de vele waterpartijen een veilige plek.”

Faunatoren

Een manier om rekening te houden met aanwezige natuurwaarde is de bouw van een faunatoren voor vleermuizen en huismussen. De vleermuizen en huismussen zijn door het verdwijnen van oude boerderijen gedwongen hun woonplaats te verlaten. Met de aanleg van de faunatoren zijn de vleermuizen en huismussen verzekerd van een nieuwe verblijfplaats in het gebied. Wanneer je over de Greenport Bike Way fietst passeer je deze vleermuistoren en de vleermuisbunker. 

DSC09964213.JPG
P1490189255.JPG

Uilenkasten

In het gebied komen ook verschillende uilensoorten voor. Oude boerderijen verdwijnen en om de uilen toch een goed onderkomen te bieden, is er een gebied ingericht met uilenkasten.

Dassentunnels

Dat de das zijn leefgebied ondanks de vele ontwikkelingen in het gebied kan behouden, blijkt uit de aanleg van dassenroutes. Deze routes zorgen ervoor dat de das zich veilig in het gebied kan bewegen. Daarnaast wordt het leefgebied van de das beschermd door hagen.

43aGreenportVenlobedrijventerreinbedrijfskavelnatuurduurzaamheidbedrijventerreinflorafaunaA73.jpg

Ruimte voor nieuwe diersoorten

Het regenwater dat op de daken van de bedrijfsgebouwen valt, leiden we terug in het gebied. Hiervoor zijn grote waterpartijen tussen de bedrijven gemaakt. Zwanen, eenden en andere watervogels dobberen hier in het zonnetje. En de aalscholvers? Die vissen hier hun maaltje bij elkaar. 

Natuurlijk onderhoud

Een gebied met veel groen vraagt ook onderhoud, het liefst op een duurzame manier. Zo trekt twee keer per jaar een herder met zijn schapen door het gebied. Je ziet ze vooral op Trade Port Noord waar ze op de grondwallen rondom de bedrijven grazen. 

Groenonderhoud
32lrGreenportVenlobedrijventerreinbedrijfskavelnatuurduurzaamheidbedrijventerreinflorafaunaA73.jpg

Insecten

De grondwallen rondom de bedrijven zijn ingezaaid met een wildmengsel en het leefgebied van bijen, vlinders en vogels. Bijen vinden hun weg langs een onzichtbaar geurspoor naar de bloemen tegen de grondwallen. Kleur, vorm en geur van de bloemen trekken de bijeen aan. Nectar en stuifmeel zijn vervolgens hun beloning. 

Neem contact met ons op voor meer informatie