Landschapsplan

Het landschapsplan heeft als doelstelling om 400 hectare natuur en landschap aan het gebied toe te voegen waarbij bestaande natuurgebieden worden versterkt en met elkaar in verbinding gebracht. Het Ontwikkelbedrijf realiseert deze 400 hectare en dat is inclusief ongeveer 56 hectare wettelijke compensatie. De wettelijke compensatie is verplicht, omdat door de aanleg van bedrijventerreinen bestaande natuur en landschap verloren gaat,  De aanvullende 344 hectare zijn bedoeld om een beter evenwicht te krijgen tussen werklandschappen (bedrijventerreinen) en natuurlandschappen. En in deze natuur en landschap vind je natuurlijk ook veel recreatiemogelijkheden.

Gerealiseerd
Op dit moment is 249 hectare klaar, 97 hectare in ontwikkeling en ligt er dus nog een opgave voor 54 hectare waarvoor we geschikte gronden zoeken binnen ons plangebied.
Op de kaart zie je op welke plekken nieuwe natuur en landschap in het kader van het landschapsplan zijn aangelegd. De categorie 'landschapsplan in ontwikkeling' laat percelen zien die nog gerealiseerd moeten worden. Voor deze gronden (ons eigendom of waarvoor afspraken zijn gemaakt met de eigenaar) zijn we bezig met de planvorming. De cirkels geven de faunapassages aan die klaar zijn of nog worden ontwikkeld. Faunapassages zijn ecologische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld dassentunnels, kleinwildtunnels en ecoducten. Deze zorgen voor een veilige oversteek of onderdoorgang bij wegen en spoor.

Extra: Groene Dorpsmantel en inpassing werklandschap
Projecten vanuit het project Groene Dorpsmantel vind je ook op de kaart. Deze projecten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van natuur en landschap, maar tellen niet mee als onderdeel van de 400 ha. Ook de inpassing van de bedrijventerreinen telt niet mee. Deze onderdelen worden dus gerealiseerd als extra op de 400 hectare.
Klik hieronder op de realisatiekaart om deze te vergroten.

Realisatiekaart 2024_Q1.jpg

Voor de uitvoering van het landschapsplan is de grondverwerving een onzekerheid. Dit kan namelijk alleen op basis van vrijwillige verkoop.
Op locaties waar het niet mogelijk was om grond te kopen tegen marktconforme prijzen, is het plan aangepast zodat het uiteindelijke doel nog steeds kan worden bereikt.
Meer weten over de aanleiding en de doelstellingen? Bekijk dan het volledige landschapsplan.

Momenteel ligt de focus op het dal van de Groote Molenbeek en het toekomstige ecoduct over de A73. 
Klik op de afbeeldingen hieronder en zoom in, om de deelgebieden Groote Molenbeek Noord, Stationsomgeving Horst-Sevenum, 't Ham-Reulsberg, Kattenstaartsebeek en de groenzones aan de randen van de klavers 5 en 7 te bekijken.