17 voetbalvelden nieuwe natuur in buurtschap Californië

BVB Substrates en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo hebben afgelopen maanden 21.500 bomen en struiken geplant op 8,5 hectare grond bij de productielocatie Euroveen in het buurtschap Californië. Door samen op te trekken ontstaat een groot en mooi stuk nieuwe natuur. Deze natuur is bedoeld als foerageergebied voor dieren maar ook als gebied voor wandelaars. 

Luilekkerland voor reeën, dassen 
De aanplant is onderdeel van de 400 hectare nieuwe natuur die het Ontwikkelbedrijf in Greenport Venlo aanlegt. Behalve bomen en struiken zijn ook een fruitboomgaard en veel bes- en nootdragende soorten geplant. Hier vinden dassen en reeën hun voedsel. Arjen van der Meer, BVB Substrates: “We werken graag mee aan het verder vergroenen van de omgeving. Niet alleen door als Euroveen het beste substraat te leveren aan onze klanten, maar ook door in de nabije omgeving te zorgen voor een groene wereld.
”Ruud van Heugten, directeur Ontwikkelbedrijf: “Deze nieuwe aanplant bij BVB Substrates sluit mooi aan op de zogenaamde ecologische verbindingszone die wij al in dit gebied hebben aangelegd. Deze zone is met name bedoeld voor reeën en dassen en wordt in de toekomst verbonden met de natuurgebieden ten westen van de A73. Hiervoor bouwen we een ecoduct over de A73.“
Een deel van deze aanplant is tevens onderdeel van de natuurcompensatie voor de realisatie voor het Windpark Greenport Venlo. 

Ecoduct over A73
Het nog te bouwen ecoduct zorgt er straks voor dat dieren uit de natuurgebieden Parc Zaarderheiken, Kraijelheide en Koelbroek veilig de A73 kunnen oversteken naar de natuurgebieden ten oosten van de A73: Houthuizerheide, en onder andere Kaldenbroek en Schuitwater. Daarnaast bouwt het Ontwikkelbedrijf dassentunnels onder de Venrayseweg en zorgen speciale rasters ervoor dat  de dassen veilig naar de doorgang onder de Venrayseweg worden geleid.

Kekkilä-BVB compenseert uitbreiding met nieuwe natuur
Om te voldoen aan de vraag in de agribusiness breidt Kekkilä-BVB haar activiteiten uit. BVB Substrates produceert substraten voor de glastuinbouw, de hobbysector, de champignonteelt, de teelt van zacht fruit en voor het segment Openbaar Groen. Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van deze locatie. Vooruitlopend op de vaststelling daarvan compenseert Kekkilä-BVB de uitbreiding al met nieuwe natuur in de directe nabijheid van het bedrijf.