Trade Port Noord plek 4 Paris Proof bedrijventerreinen

Dit blijkt uit onderzoek van economisch geograaf Gerlof Rienstra in samenwerking met Stichting Kennisalliantie Nederlandse Bedrijventerreinen.

Trade Port Noord is één van drie bedrijventerreinen in Greenport Venlo. Zo zijn alle bedrijven gasloos gebouwd en zijn vrijwel alle daken voorzien van zonnepanelen. Van de energie die deze zonnedaken opwekken wordt gemiddeld 25% door de bedrijven zelf gebruikt, en circa 75% terug geleverd aan het net.

Rienstra analyseerde de gebruiksgegevens van 3.217 bedrijventerreinen. Op basis daarvan stelde hij de ‘Paris Proof Ranking’ vast. In 2021 voldeden 522 bedrijven aan de Paris Proof norm.