Archeologische vindplaats aan Greenport Bike Way

Boerderij Nieuwe Berkt -Op woensdag 23 september onthulden de wethouders Erwin Boom (Gemeente Venlo) en Rudy Tegels (Gemeente Horst aan de Maas) samen met directeur Ruud van Heugten van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo het informatiebord bij het monument dat de voormalige boerderij De Berkt verbeeldt. Wandelaars en fietsers die gebruik maken van de Greenport Bikeway vinden bij deze archeologische vindplaats een rustpunt.

Kunstwerk
Het bouwwerk van spanten visualiseert de boerderij die hier sinds de 15e eeuw stond. Van de boerderij is bovengronds niets meer zichtbaar, maar ondergronds is deze als archeologische vindplaats bewaard gebleven. We weten alleen waar de boerderij heeft gestaan en hoe de constructie van de spanten er ongeveer uitzag. Ook de omgeving, het agrarisch landschap en het erf, zijn verdwenen.

Rustpunt
Het kunstwerk is zo geplaatst dat het perspectief vanaf circa 200-300 jaar oude lindeboom het houten silhouet van de oude boerderij suggereert. Vanuit alle andere standpunten lijkt het kunstwerk alleen een abstractie van balken en palen. Het is dus een optische illusie, die de grensboom en de boerderij weer met elkaar in verband brengt. Onder de lindeboom, waar de historie van de plek zichtbaar blijft, vinden wandelaars en fietsers op de zitjes een rustpunt.

Grensboom bewaard
Een van de weinige oorspronkelijke elementen is de circa 200-300 jaar oude lindeboom. Deze zogenaamde grensboom werd vroeger geplant om kavelgrenzen te markeren. Dergelijke grensbomen zijn inmiddels zeldzaam in Nederland en daarom uniek. De boom stond in het verlengde van de nok van de schuur en op die manier waren boom en boerderij met elkaar verbonden. Vanwege de aanleg van de railterminal is in 2018 de monumentale lindeboom 40 meter verplaatst naar de huidige plek naast de archeologische vindplaats. De verplaatsing van de lindeboom is het winnende project in de landelijke competitie Boomproject van het Jaar 2018.