Frisse herstart organisatie Greenport Venlo

Met het zetten van de handtekening geven provincie- en gemeentebestuurders in Noord-Limburg het startsein voor de nieuwe organisatie in Greenport Venlo.

Er is nu één ontwikkelbedrijf gevormd dat verantwoordelijk is voor het maken van de nieuwe werklandschappen (bedrijventerreinen en natuur) én voor de gebouwen en terreinen van de nieuwe Brightlands Campus Greenport Venlo. In december 2016 gaven provinciale staten en gemeenteraden het groene licht voor deze reorganisatie.

​Greenport Venlo is één van de economische zwaartepunten in Limburg. In de oksel van de A73 en A67 nabij knooppunt Zaarderheiken vestigen zich grote (inter)nationale logistieke bedrijven op bedrijventerrein Trade Port Noord. Daarnaast wordt er op grote schaal tuinbouw bedreven (o.a. in het gebied Californië) en is er plaats voor agro-gerelateerde bedrijvigheid. De Innovatoren en de Villa Flora op het voormalige Floriade terrein vormen sinds kort het hart van de nieuwe Brightlands Campus Greenport Venlo. Daar wordt samen met de Universiteit Maastricht ingezet op kennis en innovatie op het gebied van voeding en gezondheid. Het is een plek waar de agrofoodsector haar R&D kan uitbreiden, en de samenwerking met kennisinstellingen en het onderwijs kan ontplooien.

Met de vorming van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo hebben de aandeelhouders Provincie Limburg, de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Venray gekozen voor één krachtige aanpak om nieuwe bedrijven aan te trekken in Greenport Venlo. Door het uitgeven van gronden komt er ruimte voor nieuwe werkgelegenheid. De gebouwen en het terrein van de campus zitten in een aparte BV, de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, maar deze wordt eveneens door het ontwikkelbedrijf bemenst. Hiermee is een einde gekomen aan de versnipperde eigendoms- en organisatiestructuur die er in de loop der jaren was ontstaan.