Het gaat goed met de das in Parc Zaarderheiken

Dat is de reden waarom de Raad van State het verzoek van de Dassenwerkgroep Limburg, Stichting Das & boom en de Natuur-en Milieufederatie Limburg om de werkzaamheden in Parc Zaarderheiken stil te leggen heeft afgewezen in zijn uitspraak van 27 juni 2023.

 

De Raad van State ziet geen aanleiding om de werkzaamheden stil te leggen nu uit onderzoek blijkt dat het goed gaat met de dassen in Parc Zaarderheiken. Verder blijkt uit controles door Provincie Limburg dat Stichting Heyerhoven zich ook steeds houdt aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de diverse vergunningen en ontheffingen. 
Al in 2022 heeft de Raad van State het beroep van genoemde natuurorganisaties tegen het bestemmingsplan Parc Zaarderheiken ongegrond verklaard.

Duurzaam leefgebied
Met de aanleg van de nieuwe natuur wordt een duurzaam leefgebied voor de das en andere diersoorten gerealiseerd. Daartoe worden voor de das voedselrijke weilanden, akkers en fruitboomgaarden aangelegd zodat het dier er alle seizoenen voldoende voedsel vindt. De aanleg van deze voedselvoorziening voor de das is een voorwaarde voor de aanleg van de golfbaan.

Recreatie
Parc Zaarderheiken (gelegen achter het voormalige Floriadeterrein) ligt in de gemeente Venlo. Stichting Heyerhoven ontwikkelt dit tot een natuurgebied met recreatiemogelijkheden, waaronder een 18-holes golfbaan. De verschillende recreatieve voorzieningen maken het mogelijk om naast de landschappelijke invulling ook het beheer mogelijk te maken.
Verder wordt een waterplas gegraven met daarbij een natuurpaviljoen waar wandelaars en fietsers terecht kunnen voor een hapje en een drankje.

Planning werkzaamheden
Juist vanwege de das worden de uitvoeringswerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd zodat dat er steeds voldoende voedsel voor de das beschikbaar is.
Momenteel wordt verder gewerkt aan de natuuropgave en de inrichting van de golfbaan, waaronder holes, oefenholes en de driving-range.
De plannen voor het clubhuis in de voormalige boerderij Hoeve Anna aan de Heierkerkweg zijn nog in voorbereiding. Streven is dit najaar de eerste ballen te kunnen slaan en eind 2024 de gehele natuuropgave, golfbaan en clubhuis gereed te hebben.