Grondtransacties Californië BV

Statements naar aanleiding van vragen en berichtgevingen over grondtransacties van Californië BV 

Interim-directeur Californië BV, Frank Kessels 
Naar aanleiding van eerdere vragen over grondtransacties van Californië BV, heb ik als interim-directeur van Californië BV, mede namens de aandeelhouders Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en LIOF, de heer Frans Stibbe benaderd om onderzoek te doen naar de totstandkoming van de verkoop van kavels 5 en 16 van Californië BV aan haar toenmalige directeur. Nadat ik eind december door de aandeelhouders van Californië als interim-directeur ben aangesteld, heb ik enige tijd nodig gehad om de bedrijfsvoering te hervatten en alle informatie die nodig is om het vervolgonderzoek te starten, beschikbaar te krijgen. De gang van zaken rond de grondtransacties van destijds en de mogelijke consequenties die daaruit voortvloeien, vereisen een zorgvuldig en goed voorbereid onderzoek. In afstemming met de provincie Limburg is een onderzoeker geselecteerd die ook onderzoeken uitvoert voor de Ondernemerskamer. Het betreft Frans Stibbe van Ivy advocaten in Amsterdam die onafhankelijk en nauwkeurig een onderzoek zal verrichten naar de totstandkoming van de verkoop. Het onderzoek wordt op dit moment opgestart en zal enkele maanden in beslag nemen. Graag wil ik benadrukken dat het bestuur van Californië en haar aandeelhouders de situatie uiterst serieus nemen en waar mogelijk graag openheid verschaffen, zodra alle feiten boven tafel zijn. Over de uitkomsten van het onderzoek zullen wij, zodra die bekend zijn, zo snel als mogelijk communiceren.

Directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Ruud van Heugten
Uit het krantenartikel kan het beeld ontstaan dat we de kwestie van de grondverkopen in Californië als aandeelhouder niet serieus zouden nemen. Dat is niet juist. Als uit het onderzoek benadeling van Californië BV blijkt, dan nemen we dat hoog op en moet dat consequenties hebben.