Inloop Parc Zaarderheiken:ontwerp bestemmingsplan Parc Zaarderheiken en ontwerpbesluitomgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap.

Op initiatief van het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wordt op maandag 4 februari 2019 van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond gehouden in het Campusgebouw Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC te Venlo.

U kunt gedurende deze avond informatie krijgen over het ontwerpbestemmingsplan Parc Zaarderheiken en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap. Deze stukken liggen momenteel ter inzage zoals bekendgemaakt in de publicatie van 2 januari 2019 en de rectificatie van 9 januari 2019, waarin de ter inzage en zienswijzentermijn verlengd is tot en met 20 februari 2019.