Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Parc Zaarderheiken

Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Parc Zaarderheiken: ontwerp bestemmingsplan Parc Zaarderheiken en ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap.

Op initiatief van het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wordt op maandag 4 februari 2019 van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond gehouden in het Campusgebouw Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC te Venlo. U kunt zich gedurende deze avond laten informerenover het ontwerpbestemmingsplan Parc Zaarderheiken en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap. Deze stukken liggen momenteel ter inzagezoals bekendgemaakt in de publicatie van 2 januari 2019 en de rectificatie van 9 januari 2019, waarin de ter inzage en zienswijzentermijn verlengd is tot en met 20 februari 2019. Meer informatie vindt u op op Ruimtelijke Plannen.