Minister Cora vanNieuwenhuizen levert nieuw spoor Venlo op

Op donderdag 5 maart leverde Minister Cora van Nieuwenhuizen nieuw en aangepast spoor in Greenport Venlo op.

Bouw railterminal van start
Nu start ook de bouw van wat de grootste inland railterminal van Nederland kan worden. Naar verwachting is deze in september 2020 operationeel. Vernieuwde sporen en railterminal zorgen samen voor een nog betere bereikbaarheid van de regio Venlo-Venray.
De feestelijke oplevering markeerde het moment dat de op- en afritten van het bestaande hoofdspoor gereed zijn en de bouw van de railterminal start.

Belang voor de regio en de BV Nederland
Minister Cora van Nieuwenhuizen: “Venlo is een belangrijke logistieke hotspot. Strategisch gelegen; draaischijf tussen de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen aan de ene kant en het Ruhrgebied en de rest van het Europese achterland aan de andere kant. Van grote betekenis voor de BV Nederland en de regio.”

Logistieke hotspot
Gedeputeerde Joost van den Akker: “De railterminal is essentieel voor de duurzame ontwikkeling van de regio Venlo als logistieke hotspot. De terminal verbindt Limburg met de zeehavens Rotterdam en Antwerpen enerzijds en het Duitse achterland en de nieuwe zijderoute met China anderzijds.”
Wethouder Rudy Tegels: “Wij laten met trots zien wat er gebeurt in de regio. Het is aan ons om te zorgen dat de bedrijven in deze logistieke hotspot verder gefaciliteerd worden.”

Milieu
Directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Ruud van Heugten: “Op de railterminal kunnen straks per dag 12 treinen worden geladen en gelost. Omdat één trein dezelfde capaciteit heeft als 56 vrachtwagens, ontlasten nieuw spoor en railterminal hiermee in de regio met name het wegverkeer.”
De railterminal is volledig elektrisch bereikbaar en zorgt niet alleen voor een nog betere bereikbaarheid van de regio Venlo-Venray. Vanwege de afname van CO2, fijnstof en NOx is vervoer over het spoor beter voor het milieu dan vervoer over de weg.

Financiering aanpassingen spoor
Omdat het nieuwe en verlegde spoor onderdeel zijn van de hoofdinfrastructuur, nemen de verantwoordelijke overheden de financiering van 50 miljoen voor hun rekening. Rijksoverheid 50%, provincie Limburg 40% en gemeente Venlo 10%.

Planning
Nadat in 2012 de voorbereidingen zijn gestart met het opstellen van een structuurvisie en locatiestudies, volgden in de jaren daarna aanbesteding, contractering en voorbereidingen in het gebied. Zo werd in 2018 een 200 jaar oude Lindenboom met succes verplaatst.