Nieuwe natuur Groote Molenbeek

Samen met Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Gemeente Horst aan de Maas werken we aan een groen, robuust en klimaat adaptief beekdal Groote Molenbeek. Met daarin:

- een ecologisch, goed functionerende Groote Molenbeek

- ruimte voor waterberging, natuur en

- buffering van overstortwater uit het gemeentelijk rioolstelsel.

Hiervoor hebben we als ontwikkelbedrijf een varkenshouderij met bijbehorende landbouwgronden in het beekdal gekocht. De stallen worden nu afgebroken en de landbouwgronden die in het beekdal liggen, zetten we in voor de ontwikkeling van het nieuwe beekdal.