Nieuwe, veilige, fietsverbinding onder Greenportlane (N295)

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor fietstunnel onder de Greenportlane gestart. Wanneer de werkzaamheden volgens planning verlopen, kunnen fietsers na de zomer 2023 gebruik maken van deze fietstunnel ter hoogte van Arrow/Dorperdijk. Naast het ecoduct en de fietsbrug over de Greenportlane, is dit dan de derde veilige fietsverbinding die bedrijventerrein Trade Port Noord, dat aan weerszijden van de Greenportlane ligt, met elkaar verbindt.
Het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo laat de fietstunnel onder de Greenportlane aanleggen en bekostigt deze ook.