Provinciale Staten stemmen in met windmolenpark Greenport Venlo

Nadat de eerste bedrijven hun distributiecentra al voorzagen van grote zonnedaken, heeft Provinciale Staten nu ook ingestemd met het windpark dat verder bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van ons gebied.

De negen windturbines staan gepland langs de spoorlijn Venlo-Sevenum en leveren straks op jaarbasis elektriciteit voor 28.000 huishoudens. Daarnaast dragen de negen windturbines met ca. 34 megawatt bij aan de taakstelling die de Provincie Limburg heeft in 2020: 95,5 megawatt windenergie opwekken.