Ruud van Heugten stopt als directeur van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Hierbij wil ik bekend maken dat ik ervoor gekozen heb om na mijn tweede termijn van vier jaar te stoppen als directeur van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 

 

Sinds 1-1-2016 werk ik met veel toewijding en met een uitstekend team aan de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Er is in al die jaren veel bereikt, fysiek in het gebied en economisch voor de regio. Ik constateer dat nu het grootste deel van de bedrijventerreinen, de natuur en het landschap zijn ontwikkeld en dat de aard van het werk gaat veranderen: minder ontwikkelen en meer beheer. Samen met RvC en aandeelhouders zullen voor de afronding van de ontwikkeling en de transitie naar beheer keuzes gemaakt moeten worden, rekening houdend met de maatschappelijke context. Dit én de acht jaren dat ik nu alweer werkzaam in Venlo ben, lijken mij een goed moment om het stokje over te dragen. 

De Raad van Commissarissen zal in samenspraak met de aandeelhouders de procedure voor de werving van een nieuwe bestuurder binnenkort opstarten. Op verzoek van de Raad van Commissarissen zal ik terugtreden en definitief afscheid nemen als er resp. een opvolger is benoemd en een overdracht heeft plaats gevonden. Naar verwachting zal dat begin 2024 zijn.

 

vorig bericht volgend bericht