Trade Port Noord plek 3 Paris Proof bedrijventerreinen

Dit blijkt uit onderzoek van economisch geograaf Gerlof Rienstra in samenwerking met Stichting Kennisalliantie Nederlandse Bedrijventerreinen en Dutch Green Building Council.

Trade Port Noord is één van drie bedrijventerreinen in Greenport Venlo. Zo zijn alle bedrijven gasloos gebouwd en zijn vrijwel alle daken voorzien van zonnepanelen. Van de energie die deze zonnedaken opwekken wordt gemiddeld 25% door de bedrijven zelf gebruikt, en circa 75% terug geleverd aan het net.

 

Rienstra analyseerde de gebruiksgegevens van 3.771 Nederlandse bedrijventerreinen. Op basis daarvan stelde hij de ‘Paris Proof Ranking’ vast. In 2022 voldeed 19% van de  bedrijven aan de Paris Proof norm. Volgens het onderzoek scoren logistieke bedrijventerreinen net als voorgaande jaren nog steeds hoog op energiezuinigheid. Ondanks dat deze locaties veel oppervlakte hebben, verbruiken ze relatief weinig energie per vierkante meter. Ook beschikken ze vaker over zonnepanelen voor duurzame energie.