Uitbreiding Brightlands Campus Greenport Venlo

Ontwikkelingen op de campus gaan veel sneller dan verwacht

Om verder te kunnen groeien, wordt Brightlands Campus Greenport Venlo uitgebreid met een Brighthouse (kantoren en laboratoria) en Brightworks (werkplaatsen). De nieuwe gebouwen zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen of daar al gevestigd zijn en willen uitbreiden.

Met de bouw is een investering van 22,6 miljoen euro gemoeid. De Provincie Limburg zal met een bijdrage van 17,6 miljoen euro het grootste deel van de financiering voor haar rekening nemen, de gemeente Venlo draagt 4,4 miljoen euro bij. Volgend jaar al moeten de gebouwen er grotendeels staan. Die verrijzen achter de Innovatoren.

Snelle groei

Uitbreiding van de campus is nodig nu de bestaande gebouwen Villa Flora en Innovatoren door de snelle groei van de campus nagenoeg vol zijn. ‘De ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht’, zegt gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg. ‘In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om de campus te laten uitgroeien tot ‘place to be’. We zijn op de goede weg.’

Impuls

CEO Saskia Goetgeluk van Brightlands Campus Greenport Venlo is blij dat de nieuwe gebouwen van de campus er komen: ‘Dat geeft een enorme impuls aan de innovatiekracht en de samenwerking bij de projecten en programma’s op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circulaire economie. Dit is echt goed nieuws voor de toekomst van onze campus met al die bedrijven die er actief zijn en met de Universiteit Maastricht die er op veel terreinen onderzoek doet. Voor de hele sector en niet te vergeten voor deze hele regio is dit echt van groot belang.’

Netwerkcampus

Inmiddels zijn 60 organisaties en 16 R&D-faciliteiten op de campus gevestigd. Er werken ruim 650 mensen. Ruim 400 studenten zijn betrokken bij onderzoek en ontwikkeling op de campus. Hubert Mackus: ‘De campus vervult daarnaast als ‘netwerk-campus’ in toenemende mate een faciliterende en verbindende rol voor het MKB. Verdere groei is echter alleen mogelijk als we meer ruimte scheppen voor verhuurbare kantoren, laboratoria en werkplaatsen. De Provincie Limburg als aandeelhouder is blij dat de ontwikkeling in Venlo in relatief korte tijd een vlucht heeft genomen dat er nu al uitbreiding van vastgoed aan de orde is.’

Venlo

Wethouder Erwin Boom, gemeente Venlo: ‘Het betreft een belangrijke investering die noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo. Die campus gaat ook in de toekomst het verdere vliegwiel zijn voor alle innovaties op het gebied van gezond leven, bewuste voeding en onze circulaire economie en is daarmee van ongekend belang voor onze regio en daarmee ook voor Limburg.’

Plan

Directeur Ruud van Heugten van Campus Vastgoed Greenport Venlo is blij dat Gedeputeerde Staten van Limburg en B en W van Venlo het groene licht hebben gegeven: ‘Goed dat de noodzaak van uitbreiding wordt gezien om stagnatie in ontwikkeling een stap voor te zijn. Je moet er niet aan denken dat je ‘nee’ zou moeten verkopen aan geïnteresseerde partijen.’

De directie van Campus Vastgoed Greenport Venlo heeft in samenspraak met Brightlands Campus Greenport Venlo een plan uitgewerkt om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar ruimte. Voorstel is nu om een Brighthouse en een Brightworks te bouwen waarmee er ruim 8600 m2 netto vloeroppervlakte wordt toegevoegd aan de huidige 13600 m2.

Vijf bouwlagen

Ruud van Heugten legt uit dat slim gebruik wordt gemaakt van ervaringen bij Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, waar dit voorjaar twee Bright Houses in gebruik zijn genomen.

Het Brighthouse in Venlo telt vijf lagen en is een kopie van de Bright Houses in Sittard-Geleen. Ruud van Heugten: ‘Telkens opnieuw het wiel uitvinden is niet innovatief. Kopiëren betekent lagere kosten, minder kans op fouten en snellere bouw. Daardoor kan het gebouw in april 2021 worden opgeleverd. Het Brightworks bestaat uit een aantal werkplaatsunits van in totaal 1100 vierkante meter en kan in de loop van 2020 worden opgeleverd. De units van 72 m2 kunnen variabel worden ingedeeld en gekoppeld. Zo is er voor verschillende activiteiten een passend aanbod te maken.’

De financiering moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo.