Privacy statement

Privacy Statement B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo

Wij, het Ontwikkelbedrijf en de Campus, verwerken in de uitvoering van onze werkzaamheden persoonsgegevens. In dit privacy statement stellen we u op de hoogte over de verwerking hiervan en geven we antwoord op belangrijke vragen. Indien er alsnog vragen zijn over dit privacy statement of de verwerking van uw persoonsgegevens, leest u onderaan dit privacy statement hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van onze klanten, hun woordvoerders, leveranciers et cetera. Deze gegevens worden verwerkt omdat we een overeenkomst met u zijn aangegaan of de intentie hebben een overeenkomst met u aan te gaan. Ook worden gegevens vastgelegd van personen die zich aanmelden voor een nieuwsbrief of indien u gebruik maakt van onze digitale diensten.

Als u zich meldt om bij ons een evenement te organiseren, worden via het formulier dat ingevuld dient te worden persoonsgegevens verwerkt. Al deze gegevens worden ook gebruikt voor de administratieve verwerking, bijvoorbeeld het factureren.

In het openbaar gebied zijn preventief camera’s geplaatst om strafbare feiten tegen te gaan.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder vindt u de persoonsgegevens die we verwerken:

Gegevens om contact met u te houden zoals e-mailadres en telefoonnummer. We verkrijgen deze gegevens bijvoorbeeld via uw visitekaartje;

Gegevens om een overeenkomst op te kunnen stellen, zoals NAW-gegevens. Om een contract op te stellen gebruik we tevens gegevens die we bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster opvragen;

Als u gevestigd bent in een van onze gebouwen, de Villa Flora of de Innovatoren, worden de gegevens die via uw sleutel verkregen worden, preventief opgeslagen. Deze gegevens worden uitgelezen indien er in één van de gebouwen bijvoorbeeld een strafbaar feit gepleegd is. Deze gegevens verzamelen we dus preventief in een systeem waar alleen bepaalde functionarissen binnen onze organisatie toegang tot hebben.

In de openbare ruimte hebben wij beveiligingscamera’s hangen. Deze gegevens worden opgeslagen maar alleen uitgelezen als er bijvoorbeeld een strafbaar feit gepleegd is. Niet iedereen kan zomaar bij deze beelden. Indien er een strafbaar feit gepleegd is, zal altijd contact opgenomen worden met de politie.

Gegevens van u wanneer u onze website (of andere digitale diensten) gebruikt via bijvoorbeeld cookies op onze website.

 

Deze gegevens worden allemaal opgeslagen of bewaard in een beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor medewerkers die ook daadwerkelijk met deze gegevens moeten werken. Hierdoor zijn uw gegevens beschermd en worden ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

 

Hoe komen we aan deze gegevens?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er een aantal grondslagen opgesteld. Wij moeten voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan een grondslag voldoen, wil de verwerking rechtmatig zijn. We hebben de volgende grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Toestemming

U heeft toestemming gegeven dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze toestemming is bijvoorbeeld gegeven toen u zich heeft aangemeld voor een nieuwbrief waarbij u uw e-mailadres heeft achtergelaten, of u bijvoorbeeld uw visitekaartje aan een van onze werknemers heeft afgegeven, voor commerciële doeleinden of de intentie tot het sluiten van een overeenkomst.

 

Uitvoering van een overeenkomst

We verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Een voorbeeld hierbij is het sluiten van een huurovereenkomst. De gegevens die we hierbij nodig hebben zijn bijvoorbeeld adresgegeven of een volledige naam van een tekenbevoegd persoon. Deze grondslag is alleen van toepassing indien het verwerken van persoonsgegevens hier noodzakelijk is. De gegevens worden in dit geval niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wettelijke verplichting

Het kan voorkomen dat we bepaalde gegevens van u moeten verwerken voor de uitvoering van bijvoorbeeld de belastingwet. Indien dit het geval is dat verwerken we deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting. We houden ons in dat geval uiteraard aan alle eisen die uit de wet voortvloeien.

 

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen gegevens verwerken indien deze a) een gerechtvaardigd belang hebben, b) de verwerking noodzakelijk is om dit gerechtvaardigde belang te behartigen en c) we hebben een afweging gemaakt tussen onze belangen en u, waarvan wij persoonsgegevens verwerken. De gegevens van het sleutelbeheer en de camera’s verwerken wij op grond van een gerechtvaardigd belang. Deze gegevens bekijken we alleen in indien er bijvoorbeeld een strafbaar feit gepleegd is, wat in het kader van deze grondslag het gerechtvaardigd belang is.

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan het doel waarvoor we de gegevens verkregen hebben. Mocht het doel waarvoor we de gegevens hebben verwerkt weggevallen of bereikt zijn maar denken we de gegevens nog nodig te hebben, dan bewaren we ze daarna nog voor een redelijke termijn van één jaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een overeenkomst in tijd afgelopen is, maar er nog wel verantwoordelijkheden uit voortvloeien.

Camerabeelden bewaren we, volgens de wet, maximaal vier weken. Indien er een strafbaar feit gepleegd is mogen we deze gegevens langer bewaren. Dit zal altijd in samenspraak met de politie geschieden.

 

Geven we persoonsgegevens door?

We schakelen een aantal derde partijen in om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken. Hierbij kunt u denken aan HEYDAY Facility Management B.V., die de facilitaire dienstverlening op de Campus verzorgt. Een andere derde partij die wij inschakelen is ITSN. Deze partij organiseert de ICT-dienstverlening. We sluiten met iedere partij waar we een samenwerking mee hebben een verwerkersovereenkomst in het kader van de verwerking van jullie persoonsgegevens. Een derde partij krijgt van ons alleen de opdracht indien aan te tonen is dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen voor persoonsgegevens en er geheimhouding wordt gegarandeerd.

 

Welke rechten zijn er voor de personen waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden?

Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u verwerken. Dit recht kan worden gebruikt om de gegevens door te geven aan een andere organisatie.

Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit houdt in dat in een aantal gevallen wij uw gegevens moeten wissen indien u hierom vraagt. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
a) De gegevens zijn niet meer nodig;
b) U heeft als betrokkene uw eerder (uitdrukkelijk) gegeven toestemming ingetrokken;
c) U maakt bewaar tegen de verwerking;
d) De gegevens worden door de organisatie onrechtmatig verwerkt;
e) De organisatie is verplicht om de gegevens na een wettelijke termijn te wissen.
f) De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.

Recht op inzage. U mag vragen welke gegevens wij van u hebben. U mag ook vragen om deze gegevens in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling. U kunt vragen om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of persoonsgegevens te laten aanvullen.

Het recht op beperking van de verwerking. U heeft in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens. U moet dan aan één van de volgende criteria voldoen:
a) De gegevens zijn mogelijk onjuist;
b) De verwerking is onrechtmatig;
c) De gegevens zijn niet meer nodig;
d) De betrokkene maakt bezwaar.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit recht is van belang indien uw persoonsgegevens automatisch verwerkt worden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bezwaar kan gemaakt worden indien gegevens verwerkt worden op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat kunnen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen. Uw toestemming geldt voor het volgende gebied: www.greenportvenlo.nl

 

Waar kan ik terecht?

Indien u een vraag heeft of zich wilt beroepen op een van de bovenstaande rechten, kunt u contact op nemen via info@greenportvenlo.nl. Het secretariaat zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt en deze op korte termijn wordt beantwoord.

 

Dit document

Dit privacy statement kunnen wij altijd aanpassen naar de meest actuele situatie. De meest actuele versie van dit privacy statement vind je te allen tijde op www.greenportvenlo.nl.