Groene bedrijventerreinen

Klimaatadaptatie is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Met de aanleg van veel groen spelen we in op de klimaatverandering. Het vele groen op onze bedrijventerreinen maakt ze niet alleen klimaatbestendiger, maar ook biodiverser en aantrekkelijker. Aantrekkelijk voor zowel klanten, medewerkers als planten en dieren. 

En er zitten meer voordelen aan een gecombineerde aanpak.
Meer groen gecombineerd met klimaatbestendige aanpassingen zorgt voor een betere uitstraling en meer bedrijfszekerheid. Ook levert het soms directe financiële voordelen op. Denk aan een hogere vastgoedwaarde.