Manchetten

De teelaarde die vrijkomt bij het bouwrijp maken van een kavel, gebruiken we voor de manchetten (grondwallen). Deze grondwallen ontnemen gedeeltelijk het zicht op de bedrijven. Daarnaast vormen ze ook een ecologische verbindingszone tussen de diverse gebieden. De manchetten zaaien we in met kleurrijke bloemenmengsels die belangrijk zijn voor insecten en bijen. Door middel van schapenbegrazing worden de manchetten beheerd en de bloemzaden verder in het gebied verspreid. En het geeft natuurlijk een fantastisch beeld.

bekijk op plattegrond