Waterberging- en infiltratie

Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie staan centraal in de ontwikkeling van Greenport Venlo. Ongeveer 30% van het totaal oppervlak is niet bebouwd en regenwater vangen we zo veel mogelijk op in het gebied. Dat is goed voor het grondwater en bedrijven houden droge voeten. Het regenwater dat op de daken van de bedrijfsgebouwen valt, leiden we terug in het gebied. Hiervoor zijn grote waterpartijen op diverse plekken tussen de bedrijven en langs de Greenportlane gemaakt. Zwanen, eenden en andere watervogels dobberen hier in het zonnetje. En de aalscholvers? Die vissen hier hun maaltje bij elkaar.

bekijk op plattegrond