Natuurlijk onderhoud

Een gebied met veel groen vraagt ook onderhoud, het liefst op een duurzame manier. Zo trekt twee keer per jaar een herder met zijn schapen door het gebied. Je ziet deze vlijtige grazers vooral in Trade Port Noord waar ze op de grondwallen rondom de bedrijven grazen. Deze grondwallen ontnemen gedeeltelijk het zicht op de bedrijven. Daarnaast vormen ze ook een ecologische verbindingszone tussen de diverse gebieden. De grondwallen zaaien we in met kleurrijke bloemenmengsels die belangrijk zijn voor insecten en bijen. Door middel van schapenbegrazing worden de manchetten beheerd en de bloemzaden verder in het gebied verspreid. En het geeft natuurlijk een fantastisch beeld.