@Greenportvenlo

zaterdag 22 december 2018

Door nieuwe railterminal Greenport Venlo wordt railcapaciteit beter benut. Ook minder filedruk, uitstoot door vrachtverkeer en hogere kostenreductie. #logistiekehotspot #greenportvenlo https://t.co/cNAR8zdHVy