@Greenportvenlo

woensdag 9 januari 2019

In de transitie die plaatsvindt moeten we zaken anders aanpakken. De publiek-private samenwerking maakt duurzame energie-infrastructuur in Greenport Venlo mogelijk. Zonnedaken, windmolens+warmtenet vormen samen duurzame energiecentrale bedrijventerrein. https://t.co/xUtrmLTHWb