zaterdag 15 juni 2019

Over de bloemetjes en bijtjes...
We ontwikkelen bedrijventerreinen in het landschap. Van de zwarte grond die daarvoor wordt uitgegraven, maken we wallen tot 6 meter hoog rondom de bedrijven. Deze wallen, maar ook de wegbermen, zijn ingezaaid met bloemrijke gras- en kruidenmengsels.
Dit levert vooral nu, wanneer de wallen die "af " zijn in bloei staan, een geweldig mooi beeld op. Goed te zien wanneer je over de Greenportlane rijdt. De bloemen trekken veel insecten aan. En die insecten staan weer op de menukaart van vogels en kleine zoogdieren die al in het gebied voorkwamen. #bijen #bedrijventerrein #logistiek #gebiedsontwikkeling #greenportvenlo #greenport