vrijdag 5 juli 2019

Het werk aan de fietsbrug over de Greenportlane vordert. In het najaar maken niet alleen de werknemers van de bedrijven op Trade Port Noord, maar ook veel andere fietsers, gebruik van een kortere en veilige fietsverbinding over de Greenportlane. Je ziet goed de aansluiting met de (rode) Greenportbikeway.