zaterdag 17 augustus 2019

Facebook image

Zorgen voor economische groei in de regio. Dat is een van de opdrachten waarvoor het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo aan de lat staat. Ook de Brightlands Campus Greenport Venlo draagt daaraan bij. Je leest er meer over in dit artikel. Wil je meer weten over deze campus? Kijk dan op de website https://www.brightlands.com/brightlands-campus-greenport-venlo
(engels) of volg de campus op facebook (nederlands).